25-Blog-Image-III-1080x641_edited.jpg

Profesjonalne
doradztwo 

Nasze możliwości

Przygotowywanie ofert sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego

Na podstawie przekazanego pełnomocnictwa do zebrania ofert na energię elektryczną lub gaz ziemny oraz wymaganych zestawień zużycia rocznego lub profilu dobowo-godzinowego Doradca przygotowuje zestawienie ofert sprzedaży wraz z ze szczegółowym opisem proponowanych rozwiązań. 

Optymalizacja kosztów dystrybucyjnych 

Prawidłowe określenie właściwej grupy taryfowej na danych punktach poboru energii lub gazu ziemnego w celu zoptymalizowania kosztów. Redukcja opłat np. za moc bierną, na podstawie przekazanych danych.

Fotowoltaika 

Przygotowywanie zestawień ofert wraz ze szczegółowym omówieniem opłacalności inwestycji, stopy zwrotu oraz form finansowania inwestycji. Doradcy posiadają umiejętności do przygotowania audytów pod przygotowanie ofert od dostawców.

Raporty oraz analizy rynkowe

Doradcy są w stałym kontakcie z Klientami, dostarczając im aktualnych informacji na temat rynku energii oraz zmian w prawie. Dynamika cen energii i gazu oraz kosztów składowych wymaga stałego monitorowania sytuacji.

Stań się częścią naszej grupy biznesowej

Wszystkie przekazywane dane do Doradców DEMWH są traktowane jako informacje poufne i nie są udostępniane podmiotom bez wyraźnej zgody Klienta.